Kurs nedir? Kursiyer ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kursta eğitim alan kursiyerler
Kursta eğitim alan kursiyerler
  1. Belirli bir konuda birtakım bilgi, beceri ve davranışlar kazandırmak amacıyla yapılan kısa süreli öğretim ve bu öğretimi oluşturan dersler.
    Ehliyet sürücü kursu vb.
  2. Mekanikte, gidip gelme hareketi yapan bir parçanın yer değiştirme miktarı.
    Bir pompa içinde pistonun kursu gibi.
  3. (Arapça) Yuvarlak ve yassıca şey, ağırşak, çörek.
  4. (gökbilimi) Gök cisimlerinin, yerdeki bir gözlemciye düz bir daire biçiminde görünen yüzeyi.
  5. Eski yapılarda iki kemer arasında meydana gelen üçgen yüzeyleri süslemek için, sütunların ekseni hizasına yüzleri kemer tablalarıyla aynı düzeyde olacak şekilde yerleştirilen, daire biçimindeki taş.


  • Kursiyer: Kurs (1) gören, kursa gidip eğitim alan kimse.
( 0 soru/yorum )