Kurgu nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kurgu ve hayal ile beyinde oluşan çeşitli görüntü kareleri
Kurgu
  1. (sinema, TV) Filme özgü uzay ve zamanı yaratmak, filmsel gerçeği ve filmsel evreni kurmak, filmin ritmini, estetiğini ve akıcılığını sağlamak üzere, çekim sırasında elde edilen görüntüleri çekim senaryosuna göre seçerek peş peşe dizmek, gerekli değişiklikleri yapmak, ses kuşağını görüntülere koşut olarak eklemek gibi çapraşık ve değişik sonuçları amaçlayan çalışma.
  2. (teknik) Bir bütün oluşturmak için parçaları takıp birleştirme işi, montaj.
  3. (felsefe) Uygulamayla ilgisi olmayan, yalnızca bilmeye ve açıklamaya yönelik düşünce.
  4. (felsefe) Arı bilgiyi öngören, gerçekle bağlantısı bulunmayan düşünce.
  5. Nesnel gerçeklikle ilgisi olmayan, zihinde kurulan görüntü olay, hayal.
  6. Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar.
  7. Zembereğin kurulmuş olma durumu.
( 0 soru/yorum )