Kuşbakışı nedir? Kuş bakışı ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İstanbul'un kuş bakışı bir görünümü
Uçaktan çekilmiş bir kuş bakışı İstanbul manzarası
  1. Yüksekten aşağıya doğru bütün genişliği kavrayacak biçimde bakış.
    "İstanbul'un kuş bakışı ile bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum." (İlgili cümle kaynağı: P. Safa)
  2. Genel olarak.
    "Zaman içinde bir an geri dönelim ve geçmiş yüzyıllara şöyle kuş bakışı bir bakalım." (N. Araz)
  3. Bir alana veya bir coğrafi bölgeye dikey olarak gökyüzünden ya da yüksek bir konumdan bakmak.
    Genellikle haritacılıkta bahse konu şeyin, yukarıdan dikkate alındığını (çizildiğini, görüldüğünü) anlatmakta kullanılan bir tabirdir.

Doğru yazılışı kuş bakışı şeklindedir.
( 0 soru/yorum )