Kurgan nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Tepe biçimindeki bir kurganı gösteren eski bir çizim
Kurgan
  1. Kurgan Türk ve Altay kültüründe kutsal mezar, türbe.
    Kurgan toprak içine, oda mezar şeklinde, kare veya dikdörtgen planlı inşa edilen ve mezar yerinin kaybolmaması için üzerinin toprakla tümsek şeklinde örtüldüğü anıtsal mezar yapısıdır... Kurganlar eski Türk geleneklerinde genellikle yığma tepeler ve höyükler şeklindedir.
  2. Korugan, kale. Kökü Türkçe "korumak" fiilinden gelen "kurgan" sözcüğü, kale ya da şehir anlamına da gelir. Toprak altındaki mezar yapısının üstündeki koruyucu taş ve toprak yığınına kurgan denilmiştir. (A. S. Arslan)
  3. Türbe, sin.
  4. Arkeolojide tepe biçiminde mezar.
( 0 soru/yorum )