Latife nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, şaka. O anlatmaya devam ederken Yücel kulağıma eğildi, "Bana bak, bu adama kaç para verdin bütün bunları söylesin diye, doğru söyle" diye latife etti. (İlgili cümle kaynağı: C. Şengör)


  • Latifeci: Şakacı.
  • Latife etmek: Şaka yapmak.
  • Latife latif gerek: (atasözünün anlamı) Şakanın kırıcı değil, ince ve hoşa gider olmasına çalışmalı.
( 0 soru/yorum )