Levent nedir ne demektir? Anlamı


Levent
  1. (tarih) Osmanlı Devletinde, korsan gemilerinde çalışanlardan ya da kıyı halkından seçilen, bulundukları yerlerde güvenliği sağlayan, savaş zamanı deniz askeri olarak görev yapan bir asker sınıfı. Osmanlı Devletinin deniz kuvvetleri arasında yer alan Levent askerlerinden ayrı olarak bir de "kara leventleri" bulunmakta idi. Kara leventleri, bir vezir veya beylerbeyi maiyetinde iseler, bunlara kapılı levent denilirdi.
  2. (tarih) Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyıldan başlayarak yaşadığı toplumsal dönüşüm içinde, topraktan koparak işsiz kalan, taşrada görevli paşaların kapılarına girerek bunların merkeze karşı bir güç oluşturmalarına katkıda bulunan, Celali ayaklanmalarına katılanların en önemli kesimini oluşturan kimselerden her biri.
  3. (mecazi) Cesur, kabadayı (kimse).
  4. (mecazi) Yakışıklı, boylu boslu kimse.
  5. Uzun.
  6. Dokuma tezgahına takılan ve üzerine çözgü ipliğinin sarıldığı tahta ya da maden silindir. Çözgü ağacı da denir.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.