lığ:

Lığ nedir? Lığlı ne demektir? Lığlanmak anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Lığ (yerbilim) suların getirdiği ve sular çekilirken de geride bıraktığı kil ve kumlu çamur, mil.

  • Lığlanmak: (Toprak için) Üstünde lığ birikmek.
  • Lığlı: Lığdan oluşmuş. Lığlı katman, lığlı toprak vb.