Lığ nedir? Lığlı ne demektir? Lığlanmak anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Selden artakalan lığ, çamur
Lığ
Lığ (yerbilim) suların getirdiği ve sular çekilirken de geride bıraktığı kil ve kumlu çamur, mil, alüvyon. Pancar soğuğa da, sıcağa da oldukça dayanıklı bir bitkidir. Akarsuların yakınlarındaki lığlı topraklarda iyi yetişir. (Ş. Rado)

  • Lığlanmak: (Toprak için) Üstünde lığ birikmek.
  • Lığlı: Lığdan oluşmuş, alüvyonlu. Lığlı katman, lığlı toprak vb.
( 0 soru/yorum )