Lehçe nedir ne demektir? Anlamı ve Türkçe'nin Lehçeleri

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Lehçe (dil bilim) bir anadilin, tarihsel gelişim içinde oluşan, ses, yapı ve söz dizimi bakımlarından az ya da çok farklılıklar gösteren dallarından her biri.
  2. Polonya dili.


Türkçe'nin lehçeleri 6 büyük guruba ayrılabilir:


  • Güney-batı Oğuz Türkçesi (Anadolu, Azeri, Asya ve Irak Türkmenleri)
  • Kuzey-batı Kıpçak Türkçesi (Tatar, Başkır, Kazak, Karakalpak, Nogay, Kumuk, Karaçay-Balkar, Khazar ve Gagavuz)
  • Güney-doğu Çağatay Türkçesi (Özbek, Kırgız, Kazak)
  • Orta-Asya Türkçesi (Altay, Tuva, Sarı Uygur ve Doğu Türkistan)
  • Kuzey-doğu Türkçesi (Yakut)
  • Çuvaş Türkçesi
( 0 soru/yorum )