Lehçe nedir ne demektir? Anlamı ve Türkçe'nin Lehçeleri

  1. Lehçe (dil bilim) bir anadilin, tarihsel gelişim içinde oluşan, ses, yapı ve söz dizimi bakımlarından az ya da çok farklılıklar gösteren dallarından her biri.
  2. Polonya dili.


Türkçe'nin lehçeleri 6 büyük guruba ayrılabilir:

  • Güney-batı Oğuz Türkçesi (Anadolu, Azeri, Asya ve Irak Türkmenleri)
  • Kuzey-batı Kıpçak Türkçesi (Tatar, Başkır, Kazak, Karakalpak, Nogay, Kumuk, Karaçay-Balkar, Khazar ve Gagavuz)
  • Güney-doğu Çağatay Türkçesi (Özbek, Kırgız, Kazak)
  • Orta-Asya Türkçesi (Altay, Tuva, Sarı Uygur ve Doğu Türkistan)
  • Kuzey-doğu Türkçesi (Yakut)
  • Çuvaş Türkçesi