Lehçe nedir ne demektir? Anlamı ve Türkçe'nin Lehçeleri


  1. Lehçe (dil bilim) bir anadilin, tarihsel gelişim içinde oluşan, ses, yapı ve söz dizimi bakımlarından az yada çok farklılıklar gösteren dallarından her biri.
  2. Polonya dili.

Türkçe'nin lehçeleri 6 büyük guruba ayrılabilir:

  • Güney-batı Oğuz Türkçesi (Anadolu, Azeri, Asya ve Irak Türkmenleri)
  • Kuzey-batı Kıpçak Türkçesi (Tatar, Başkır, Kazak, Karakalpak, Nogay, Kumuk, Karaçay-Balkar, Khazar ve Gagavuz)
  • Güney-doğu Çağatay Türkçesi (Özbek, Kırgız, Kazak)
  • Orta-Asya Türkçesi (Altay, Tuva, Sarı Uygur ve  Doğu Türkistan)
  • Kuzey-doğu Türkçesi (Yakut)
  • Çuvaş Türkçesi

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.