Levazım nedir? Levazımcı ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Gerekli olan şeyler, gereçler.
 2. Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler ve de bunları sağlayan büro.
 3. (askeri terim) Silahlı kuvvetlerin silah ve cephane dışında kalan, yiyecek, giyecek, yakacak vb. her türden araç ve gereçlerini anlatan terim.
  Çölün, o zamana kadar hiçbir cihangir tarafından geçilemeyip, ancak Yavuz tarafından aşılması, Osmanlı ordusunun levazım ve lojistik bakımdan sahip olduğu müthiş kudreti gösterir. (İlgili cümle kaynağı: C. Alpgüvenç)


 • Levazımcı: Levazım sınıfından olan kimse.
 • Levazım birliği: Levazım sınıfının herhangi bir birliği.
  Levazım alayları, gelen yükleri indirip istif ettikten sonra taşımaya hazır duruma getiriyorlardı.
 • Levazım deposu: Levazım maddelerinin alınma, depolanma ve dağıtılmasını sağlamak için kurulan ve işletilen depo.
 • Levazım sınıfı: Ordunun, silah ve cephane dışında kalan çeşitli gereksinmelerini sağlayan, depolama ve dağıtımını gerçekleştiren asker sınıfı.
 • Levazım subayı: Levazım sınıfına bağlı subay.
( 0 soru/yorum )