Arasta nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir arasta resmi
İstanbul Arasta Bazaar Çarşısı
  1. Çarşıların aynı iş ile iştigal eden veya aynı cins eşya satan esnaf ve zanaatçıların bulunduğu bölümü: Demire vurulan her darbe, "Demirciler Arastası"nın ahenkli müziğini oluşturuyordu. (İlgili cümle kaynağı: T. Kayar)
  2. (tarih) Sadece asker eşyası satan ordu çarşısı, ordunun geçeceği veya konaklayacağı yerde kurulan seyyar çarşı. Arasta: Farsça "ârâste" sözünden gelmekte olup etimolojik anlamı "ordu pazarı"dır. (A. Y. Özemre)
  3. (mimari) Üstü örtülü ya da dükkanlarının önü saçaklı olan eski bir çarşı türü. Arasta, Osmanlı mimarlığının sivil yapı örneklerinden olup üstü çatı ile kapalı ya da açık belirli bir eksen doğrultusunda dizili dükkan yapılarından oluşan çarşıdır. Edirne Selimiye Arastası ve İstanbul'daki Sultanahmet Arastası örneklerindendir. (M. Yaldız)
( 0 soru/yorum )