Enlem (paralel) Boylam (meridyen) nedir ne demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kesik Dünya küresi üzerinde boylam ve meridyenlerin gösterimi
Boylam Meridyen
Boylam (meridyen), yeryüzündeki herhangi bir noktanın, başlangıç meridyeni olarak kabul edilen Greenwich (Grinviç) gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki 0 - 180 arasındaki açı değeridir. Bu değer Greenwich meridyeninden başlayarak artı değerde batıya, eksi değerde doğuya doğru yüz seksenlik derecelere varır. Eksi değere sahip boylamlara doğu meridyenleri (E), artı değerlere de batı meridyenleri (W) denir.


Kesik Dünya küresi üzerinde enlem ve paralellerin gösterimi
Enlem Paralel
Enlem (paralel), yeryüzünde herhangi bir noktanın kuzey güney kutbu doğrultusuyla ekvator düzlemi arasında oluşturduğu 0 - 90 arası açı değeridir. Ekvator çizgisi 0 derece kabul edilir. Kuzey kutbuna çıkıldıkça pozitif, güney kutbuna inildikçe de negatif olarak artar. Artı değere sahip enlemlere kuzey paralelleri, eksi değere sahip enlemlere ise güney paralelleri denir.
( 0 soru/yorum )