Enlem (paralel) Boylam (meridyen) nedir ne demektir?


Boylam Meridyen
Boylam (meridyen), yeryüzündeki herhangi bir noktanın,  başlangıç meridyeni olarak kabul edilen Greenwich (Grinviç) gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki 0 - 180 arasındaki açı değeridir. Bu değer Greenwich meridyeninden başlayarak artı değerde batıya, eksi değerde doğuya doğru yüz seksenlik derecelere varır. Eksi değere sahip boylamlara doğu meridyenleri (E), artı değerlere de batı meridyenleri (W) denir.


Enlem Paralel
Enlem (paralel), yeryüzünde herhangi bir noktanın kuzey güney kutbu doğrultusuyla ekvator düzlemi arasında oluşturduğu 0 - 90 arası açı değeridir. Ekvator çizgisi 0 derece kabul edilir. Kuzey kutbuna çıkıldıkça pozitif, güney kutbuna inildikçe de negatif olarak artar. Artı değere sahip enlemlere kuzey paralelleri, eksi değere sahip enlemlere ise güney paralelleri denir.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.