Baston nedir? Baston yutmuş gibi ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Altın kartal başlı ahşap baston
Kartal başlı baston
  1. Yürürken yere dayanarak güç almaya yarayan, üst kısmı elin tutabileceği kadar bükülü olan veya üzerinde bir topuz bulunan az çok süslü değnek: Bir elinde çıkın, bir elinde baston vardı. Bastona dayandığı halde topallıyor, zahmetle yürüyordu. (Y. Bahadıroğlu)
  2. (denizcilik) Gemilerde baştaki yatık direğin (cıvadranın) dışa doğru uzanan parçası: Ana civadranın üzerinden ileriye doğru uzatılmış çubuklarla cunda yelkenlerini açmak üzere serenlerin cundalarından sürülen çubuklar. (M. Zaloğlu)


  • Baston gibi (baston yutmuş gibi): (deyiminin anlamı) Dimdik duran ya da yürüyen kimse: Öyle ceket giydin mi, baston yutmuş gibi duracak, fiyakanı bozmayacaksın! (İlgili cümle kaynağı: A. Binyazar)
( 0 soru/yorum )