Dönel nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Geometride, kendi ekseni çevresinde dönmek biçiminde olan ya da bir eksen çevresinde döndürülerek elde edilmiş olan. Eş anlamı devrani. Dönel koni, bir dik üçgenin, kenarlarından biri çevresinde döndürülmesiyle elde edilir.


  • Dönel değişen yıldız: (gökbilimi) Parlaklık değişimleri dönme nedenine dayanan yıldızlara verilen ad.
( 0 soru/yorum )