dönel :

Dönel nedir ne demektir? Anlamı

Geometride, kendi ekseni çevresinde dönmek biçiminde olan ya da bir eksen çevresinde döndürülerek elde edilmiş olan. Eş anlamı devrani. Dönel koni, bir dik üçgenin, kenarlarından biri çevresinde döndürülmesiyle elde edilir.


  • Dönel değişen yıldız: (gökbilimi) Parlaklık değişimleri dönme nedenine dayanan yıldızlara verilen ad.