Duba nedir? Duba gibi ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Balon gibi görünen bir deniz dubası
Deniz dubası
  1. Yük taşımak ya da köprü kurmak için kullanılan altı düz bir tür deniz aracı.
  2. Saçtan ya da ağaçtan dikdörtgen prizma ya da buna benzer biçimlerde yüzer araç.
  3. Denizde belli bir bölgeyi işaretlemek amacıyla deniz dibine ip ile sabitlenmiş yüzen işaret.


  • Duba gibi: Pek şişman olan kimse. Duba gibi olmuş yemekten.
( 0 soru/yorum )