dönme dolap :

Dönme dolap nedir ne demektir? Anlamı

Yeşil bir arazi üzerinde dünyanın en büyük en yüksek dönme dolabı
Dünyanın en büyük dönme dolabı
(208 metre) Pekin Çin
  1. Eski Türk evlerinde haremlikle selamlık arasında, duvarda bir açmaya yerleştirilerek erkeklerle kadınların karşılaşmasını önleyen, yemek vb. şeylerin alınıp verilmesini sağlayan dolap.
  2. Bayram yeri ve lunaparklarda eğlence için binilen araç.