Dram nedir? Dramatik ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Dramatik tiyatro oyunundan bir sahne
Dramatik tiyatro oyunu
  1. (tiyatro) Genel olarak tiyatro ve oyun sanatı.
  2. Anlatım sanatlarının temel biçim ve yöntemlerinden birisi; duygusal isteklerin eylemlere dönüşmesiyle doğan çatışma ve çelişkiler temelinde, kendi içinde bütünsel bir olayın, seyirciyi duygusal olarak etkilemeyi amaçlayarak söz ve görüntüyle, oyunla anlatılması.
  3. (mecazi) Acıklı ya da heyecan verici olay.


  • Dramatik tiyatro: Dram biçim ve yöntemini temel alarak yazılmış oyun, hazırlanan gösteri. Oyunun anlatmak istedikleri kendi içindeki dramatik örgüde gizlidir.
( 0 soru/yorum )