Doyma nedir ne demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Doymak eylemi.
  2. (kimya)
    1. Bir çözücü içinde, belli sıcaklık ve basınç altında bir maddeden çözünebilecek en çok miktarın çözünmesi.
    2. Bir molekülde kimyasal bağ yapabilecek tüm elektronların bağlı bulunmaları.
    3. Bir asit ya da bazın tümüyle yansızlaştırılması (nötrleştirilmesi).
  3. (fizik) Şiddeti gittikçe artırılan bir manyetik alan içindeki (mıknatıs özelliği gösteren) bir maddenin ulaşabileceği en yüksek manyetiklik derecesi.


  • Doyma noktası: (kimya) Bir çözeltide çözünenin ya da çözünenlerin doyma derişimine ulaştıkları nicelik.
( 0 soru/yorum )