Dramaturji nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Dramaturji en genel anlamıyla dramatik kompozisyon sanatı ya da belirli bir performatif anlam üretmek niyetiyle dramatik malzemenin düzenlenmesine hizmet eden süreçlerin toplamı olarak tanımlanır.
  2. Dramaturji genel olarak oyun yazarlığı ve sahneleme sanatı; daha dar anlamıyla, hazır metni sahnelemek üzere yorumlama ve sahnelemenin ana hatlarını hazırlama işi.
    Ancak, Nâzım'ın oyun yazarlığına kattığı çeşitlilik zaman zaman kendi yazdığı oyun metinlerini de ele avuca sığmaz duruma getirmekte, yönetmeni zor durumda bırakmakta, sahneleme aşamasında çok yoğun bir dramaturji çalışmasını gerekli kılmakta. (İlgili cümle kaynağı: Ayşegül Yüksel)
( 0 soru/yorum )