İcap nedir? İcabına bakmak ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Gerek, gereklilik, lüzum.
  2. (mantık) Olumlama.
  3. Sözleşmenin kurulması için yapılması gereken irade beyanlarında zaman bakımından önde geleni.

  • İcabına bakmak: (deyiminin anlamı) Yok etmek, ortadan kaldırmak, zararsız duruma sokmak.
  • İcap etmek: Gerekmek.
( 0 soru/yorum )