Lağım nedir ne demektir? Anlamı

  1. Bir yerleşim merkezinde pis atık suların akıp gitmesi için yer altında açılmış kanal, geriz.
  2. Yer altında, düşman hatlarının altına patlayıcılar yerleştirmek için açılmış dar yol, fare yolu.


  • Lağımla atmak: (Bir kayayı) İçine patlayıcı maddeler yerleştirmek için delip, bu maddeleri ateşleyerek parçalamak.
  • Lağımcı: Osmanlı askeri örgütlenmesinde, kalelere lağım açarak saldıran, benzer saldırıları engelleyen ve istihkamcılık yapan kapıkulu ya da tımarlı asker.
  • Lağımcı ocağı: Osmanlı askeri örgütlenmesinde, lağımcıların dahil oldukları ve eğitildikleri kapıkulu ocağı.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.