Lağım nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir yerleşim merkezinde pis atık suların akıp gitmesi için yer altında açılmış kanal, geriz.
  2. Yer altında, düşman hatlarının altına patlayıcılar yerleştirmek için açılmış dar yol, fare yolu.


  • Lağımla atmak: (Bir kayayı) İçine patlayıcı maddeler yerleştirmek için delip, bu maddeleri ateşleyerek parçalamak.
  • Lağımcı: Osmanlı askeri örgütlenmesinde, kalelere lağım açarak saldıran, benzer saldırıları engelleyen ve istihkamcılık yapan kapıkulu ya da tımarlı asker.
  • Lağımcı ocağı: Osmanlı askeri örgütlenmesinde, lağımcıların dahil oldukları ve eğitildikleri kapıkulu ocağı.
( 0 soru/yorum )