İbraz nedir? İbraz etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Ortaya koyma, gösterme, belirli kılma: Oy kullanacak seçmen mutlaka kimliğini ibraz etmek zorundadır.
  2. Senedin ödenmesini ya da kabulünü sağlamak üzere, senedi elinde bulunduranın bunu borçluya göstermesi.
  3. Herhangi bir uyuşmazlıkla ilgili bir belgenin ya da örneğinin mahkemeye verilmesi: Bir başkasına suç isnat eden ve elinde bu iddiasının delilleri olduğunu söyleyen kimse bu delilleri ibraz etmek zorundadır.


  • İbraz etmek: Ortaya koymak, göstermek, meydana çıkarmak.
( 0 soru/yorum )