Lafız nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Söz, kelime: Lafız yeterince açık değil mi?
  2. "Ağızdan çıkan anlamlı ya da anlamsız ses" anlamına geldiği halde, kendisinden hiçbir etki beklenmeyen ya da umulmayan kimseler ve şeyler için kullanılan lafzı murat deyiminde geçer.
  3. (hukuk) Yasanın sözle anlatmak, bildirmek istediği anlam: Bu konuda yasanın lafzına değil, ruhuna bağlı kalmak gerekiyor. (örnek cümle)
( 0 soru/yorum )