icraat:

İcraat nedir ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
  1. Yapılan işler, çalışmalar, uygulamalar. Ancak onların odaklandığı ana eylem karar verme, işi yürütme ve sonuca ulaştırmadır, yani icraattır. (A. Yaka)
  2. (politika) Bir hükümetin görevde kaldığı süre içinde yaptığı işler, uygulamalar, çalışmalar, hizmetler. Hükümet dört yıllık icraatları hakkında bilgi verdi.


  • İcraata geçmek: Uygulamaya veya çalışmaya başlamak. Cemiyette daima, düşünüp taşınmak için ihtiyarlar; icraata geçmek için de gençler bulunacaktır. (Dergisi)
  • İcraatçı: İcraat yapan, yapılan çalışmaları hayata geçiren, alınan kararları gerçekleştiren kimse. Fakat cüretli ve icraatçı bir idare memuru olarak meydana çıkmıştı. İcrasına karar verdiği bir şeyi büyük bir azim ile ve katiyetle tatbik ederdi. (İlgili cümle kaynağı: S. K. İrtem)