İcraat nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yapılan işler, çalışmalar, uygulamalar: Ancak onların odaklandığı ana eylem karar verme, işi yürütme ve sonuca ulaştırmadır, yani icraattır. (A. Yaka)
  2. (politika) Bir hükümetin görevde kaldığı süre içinde yaptığı işler, uygulamalar, çalışmalar, hizmetler: Hükümet dört yıllık icraatları hakkında bilgi verdi.


  • İcraata geçmek: Uygulamaya veya çalışmaya başlamak: Cemiyette daima, düşünüp taşınmak için ihtiyarlar; icraata geçmek için de gençler bulunacaktır. (Dergisi)
  • İcraatçı: İcraat yapan, yapılan çalışmaları hayata geçiren, alınan kararları gerçekleştiren kimse: Fakat cüretli ve icraatçı bir idare memuru olarak meydana çıkmıştı. İcrasına karar verdiği bir şeyi büyük bir azim ile ve katiyetle tatbik ederdi. (İlgili cümle kaynağı: S. K. İrtem)
( 0 soru/yorum )