İcmal nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Özet, kısaltma.
  2. Eski gazetelerde başta yazılan ve o günkü siyasi durumu özetleyen yazı.
  3. (muhasebe) Belli bir süreyi, belli bir konuyu kapsayan özet rapor veya tablo: Aylık icmal tablosu, işçilik icmal tablosu vb.

  • İcmal defteri: Osmanlı Devletinde belli bir bölgede yapılan tahririn sonuçlarını ve bu sonuçlara göre kurulan dirlik düzeninin ayrıntılarının gösteren belge.
  • İcmal etmek: Özetlemek.
( 0 soru/yorum )