Jeobiyoloji nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Jeobiyoloji, dünyanın kozmik ve jeolojik evrimiyle başlangıç arasındaki ilişkileri, canlı maddenin ve organizmaların fiziksel, kimyasal bileşimi ve evrimini inceleyen bilim.

Jeobiyoloji, genomdan paleo-ortam modellemeye, paleontolojiye ve jeokimyasal analizlere kadar birçok disiplini bütünleştirir. Kavram olarak yer bilimleri içinde daha uzun bir geçmişe sahip iki disiplin olan jeofizik ve jeokimya ile paraleldir. Jeobiyoloji, biyosfer (canlı organizmalar ve ürünleri) ile jeosfer arasındaki etkileşimlerin incelenmesidir.
( 0 soru/yorum )