Asmak ne demektir? Asmak ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir şeyi yüksekçe bir yere iliştirerek sarkıtmak.
  2. Sehpaya ya da bir ağaç dalına takılı bulunan ve ucu halka biçiminde birleştirilmiş ipi birinin boynuna geçirmek yoluyla altında bulunan iskemle ve benzeri şeyleri birden çekerek o kişiyi nefessiz bırakarak öldürmek, idam etmek.
  3. (argo) İşine özürsüz gitmemek ya da görevi olan bir işi özürsüz yapmak: Çitlenbik ağaçlarının dibinde mektebi asmış taze çocuklar, gelmeyecek kızları beklerler. (İlgili cümle kaynağı: A. H. Tanpınar)


Asmak ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "asmak" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Asıp kesmek:
    1. (İş başında bulunan bir kimse) Yasayı çiğneyerek zorbaca davranmak.
    2. Böyle yapacakmışçasına konuşmak.
  • Astığı astık kestiği kestik: (deyiminin anlamı) Davranışlarından dolayı kimseye hesap vermek zorunda olmayan, çok sert ve başına buyruk kişileri anlatmak için kullanılır.
( 0 soru/yorum )