çarık :

Çarık ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Kenarları urganla bağlanmış bir deriden oluşan çarık, pabuç veya eski ayakkabı
Çarık
İçinde "çarık" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Çarığı çıkmak: Çok eskimek.
  • Çarığı ters giydirmek: (deyiminin anlamı) Oyun etmek, istediği yola getirmek, haddini bildirmek.
  • Çarığını ayağına çekmek (demir çarığı çekmek): Uzun bir yolculuğa çıkmak.
  • Çarıklı erkanı harp (diplomat): Hiç okumamış olduğu halde umulmadık şeyler düşünüp söyleyen, kurnaz ve uyarım köylüler için şaka yollu söylenir.