Boyun nedir ne demektir? Boyun ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
 1. Baş ile omuz arasındaki bölge: Boynumu kesse gık demezdim (N. Cumalı). Gerdanı bir kuğunun boynu gibi uzamıştır. (Y. K. Karaosmanoğlu)
 2. Şişe ya da güğüm gibi kapların dar olan üst bölümü.
 3. (coğrafya) Bir engebenin, bir dağın keskin sırtının geçmeye elverişli, alçalan kısmı.
 4. Sorumluluk, üstüne alma, yüklenme: Günahı öyle diyenlerin boynuna (İlgili cümle kaynağı: N. Cumalı).
 5. Bir kilitte, anahtarın hareketiyle dili sabit ya da hareketli kılan yaya bağlı hareketli parça.


Boyun ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "boyun" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Boyun borcu: (deyiminin anlamı) Ödev, vecibe.
 • Boyun bükmek: Acındırıcı davranışta bulunmak.
 • Boyun eğmek: İsteyerek ya da istemeyerek razı olmak, katlanmak.
 • Boyun kesmek: Başını eğmek.
 • Boyun kırmak: Saygı duyulan bir kimse karşısında, ayaktayken başı öne eğmek.
 • Boyun olmak: Kefil olmak.
 • Boyun tutmak: Karşı çıkmak, itiraz etmek, başkaldırmak.
 • Boyun vermek: Buyruk altına girmek, boyun eğmek.
 • Boynu bükük: Yoksun ve üzgün.
 • Boynu eğri: Herhangi bir nedenle birine karşı direnecek ya da söz söyleyecek durumda olmayan.
 • Boynum kıldan ince: (deyiminin anlamı) Haksız olduğum sonucuna varılırsa verilecek her cezaya razıyım, her şeyi kabul edeceğim.
 • Boynuna almak: Bir şeyi borç ya da ödev olarak almak.
 • Boynuna borç (boynumun borcu): Bir işi yapmakla ödevli: Onların nafakası boynumuza borçtur. (S. Ali)
 • Boynuna geçirmek: Bir şeyi kendine mal etmek, sahip çıkmak, zimmetine geçirmek.
 • Boynunda kalmak: Üzerinde kalmak.
 • Boynunu bükmek:
  1. Acındırıcı davranışta bulunmak.
  2. Bir durumu, bir işi, ister istemez kabul etmek.
 • Boynunu kırmak: (hakaret) Çekip gitmek: Haydi, kır boynunu!
 • Boynunu uzatmak: Her şeye, razı olmak, her cezayı kabullenmek.
 • Boynunu vurmak: Başını keserek idam etmek.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
güzel
12/3/13 20:00