boş :

Boş ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

İlgili deyimler ve anlamları

İçinde "boş" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • Boş atıp dolu tutmak: Doğruluğuna inanmadan söylediği şey gerçek çıkmak.
 • Boş bulunmak:
  1. Söylenmesi sakıncalı olan bir şeyi düşünmeden söyleyivermek.
  2. Dikkatsiz ve dalgın bulunmak.
 • Boş düşmek: Eskiden, kocanın söylediği birtakım sözler yüzünden karısı ondan boşanmış sayılmak.
 • Boş gezenin boş kalfası: (deyiminin anlamı) İşsiz güçsüz dolaşan kimse.
 • Boş vermek: (argo) Aldırmamak, umursamamak.
 • Boşa koysan dolmaz, doluya koysan almaz: Her ikisi de verimsiz iki seçenek karşısında kalınınca söylenir.


İlgili atasözleri ve anlamları

İçinde "boş" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları.

 • Boş başak dik durur: Cahil kendisini üstün göstermek için kasılır, gerçek bilgin ise böbürlenmez.
 • Boş çuval ayakta (dik) durmaz:
  1. Karnı doymayan kimse çalışamaz.
  2. Bilgisiz, yeteneksiz kişi, kendisine verilen görevde tutunamaz.
  3. Gerçeklere dayanmayan ve gereksinmelere yanıt veremeyen bir tasa yürütülemez.
 • Boş eşek yorga gider: (atasözünün anlamı) Üzerinde bir görev bulunmayan kaygısız kişi rahat rahat istediği gibi yaşar.
 • Boş fıçı çok langırdar: Bilgili, erdemli kişi çok konuşmaz, gösterişten kaçınır. Ama bunlardan yoksun kişi bilgiçlik taslar, çok konuşur, çevresini rahatsız eder.
 • Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir: Boş gezmek kişiyi tembelliğe alıştırır ve herkesin gözünden düşürür. Çalışmak ise karşılıksız da olsa, kişinin yeteneklerini artırır ve iş bulma olanaklarını genişletir.
 • Boş ite menzil olmaz: Aylak kimsenin yeri yurdu belli olmaz.
 • Boş torba ile at tutulmaz:
  1. Çıkar göstermeden bir kimse bir yere bağlanamaz.
  2. Özveride bulunmadan, istenilen şeyi elde edilemez.