çekmek:

Çekmek ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
İçinde "çekmek" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Çek arabanı: (deyiminin anlamı) Git buradan! Hadi uzaklaş.
  • Çekeceği olmak: Başına sıkıntı verecek çok iş, kötülük gelecek olmak.
  • Çekip almak: Bir şeyi zor kullanarak elde etmek.
  • Çekip çevirmek: Bir düzünü, iyi bir duruma getirmek, yönetmek.
  • Çekip gitmek: Bir yerden ayrılıp gitmek, basıp gitmek.
  • Çekiver kuyruğunu: (argo) Önemsenmeyen değer verilmeyen bir kimse için "artık ondan hayır bekleme" anlamında kullanılır.