boy:

Boy ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 1

İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "boy" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Boy atmak (almak, sürmek): Boyu uzamak, daha boylanmak.
 • Boy göstermek: Gösteriş yapmak, ortaya çıkmak.
 • Boy ölçüşmek: (deyiminin anlamı) Değer, güç vb. konularda başkalarıyla yarışmak.
 • Boy vermek:
  1. (Su) İnsan boyunu aşacak derinlikte olmak.
  2. Dalarak suyun derinliğini boyuyla ölçmek.
  3. Büyümek.
 • Boya çekmek: Boyuna büyümek, uzamak.
 • Boydan kesat, içi fesat: Boyu kısa olanların kıskanç olacağını anlatan bir deyim.
 • Boyu bacadan mı aştı? (Kız) Daha evlenecek yaşta değil.
 • Boyu (boyuna, boyunca) beraber: Kendi boyu kadar.
 • Boyu bir karış uzamak: (alay) Gereği olmayan o işi yapmakla sanki büyümek.
 • Boyu boyuna, huyu huyuna: Karı koca ya da arkadaşlar arasında her bakımdan uyum olması gerektiğini anlatır.
 • Boyu devrilsin: "Ölsün" anlamında bir ilenme.
 • Boyundan büyük işlere kalkışmak: Başaramayacağı işlere girişmek.
 • Boyunun ölçüsünü almak: Kendi yetersizliğinin, beceriksizliğinin bilincine varmak, umduğu yakınlığı görememek.
 • Boyunca beraber: Kendi boyu kadar.
 • Boyunca kalıbını basmak: Büyük bir güvence vermek.


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "boy" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Boyuma göre (boyumca) boy buldum, huyuma göre (huyumca) huy bulamadım: (atasözünün anlamı) Her insanın huyu başka başkadır, bu nedenle huyu birbirine benzeyen eş ya da arkadaş bulmak çok güçtür.
( 1 soru/yorum )

1 soru/yorum:


Anonim:
off beğendiğim gibi şeyler yok hiççç
21/3/13 18:30