Boy nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
 1. Bir nesnenin tabanıyla en yüksek noktası arasındaki uzaklık: İnsan boyu, duvarın boyu vb.
 2. Bir yüzeyde uzunluk: Sıranın boyu, odanın boyu, cetvelin boyu vb... Masanın boyu eninden uzundur.
 3. Yol, ırmak, deniz gibi şeylerin uzayıp giden kıyısı: Dere boyundan gideceğiz (S. Ali)
 4. (toplumbilim) Göçebe insanlarda kandaş ve aynı soydan sayılan, bir başa bağlı bulunan topluluk, kabile.


İlgili birleşik kelimeler


 • Boy abdesti: İslam dinine göre cinsi münasebet veya rüyalardan sonra tüm vücudu suyla yıkamak şeklinde alınan bir abdest türü.
 • Boy aynası: İnsanı bütünüyle gösterebilen büyük ayna.
 • Boy boy: Türlü boyda ya da fiyatta.
 • Boydan boya: Bir uçtan öteki uca değin.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "boy" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Boy atmak (almak, sürmek): Boyu uzamak, daha boylanmak.
 • Boy göstermek: Gösteriş yapmak, ortaya çıkmak.
 • Boy ölçüşmek: (deyiminin anlamı) Değer, güç vb. konularda başkalarıyla yarışmak.
 • Boy vermek:
  1. (Su) İnsan boyunu aşacak derinlikte olmak.
  2. Dalarak suyun derinliğini boyuyla ölçmek.
  3. Büyümek: Ekinler boy verdi.
 • Boy vermemek: Sığ olmak, (su) insan boyunu aşmamak.
 • Boya çekmek: Boyuna büyümek, uzamak.
 • Boydan kesat, içi fesat: Boyu kısa olanların kıskanç olacağını anlatan bir deyim.
 • Boyu bacadan mı aştı?: (Kız) Daha evlenecek yaşta değil.
 • Boyu (boyuna, boyunca) beraber: Kendi boyu kadar: Boyu beraber oğlu var.
 • Boyu bir karış uzamak: (alay) Gereği olmayan o işi yapmakla sanki büyümek.
 • Boyu boyuna, huyu huyuna: Karı koca ya da arkadaşlar arasında her bakımdan uyum olması gerektiğini anlatır.
 • Boyu devrilsin: "Ölsün" anlamında bir ilenme.
 • Boyundan büyük işlere kalkışmak: Başaramayacağı işlere girişmek.
 • Boyunun ölçüsünü almak: Kendi yetersizliğinin, beceriksizliğinin bilincine varmak, umduğu yakınlığı görememek.
 • Boyunca beraber: Kendi boyu kadar.
 • Boyunca kalıbını basmak: Büyük bir güvence vermek.


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "boy" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Boyuma göre (boyumca) boy buldum, huyuma göre (huyumca) huy bulamadım: (atasözünün anlamı) Her insanın huyu başka başkadır, bu nedenle huyu birbirine benzeyen eş ya da arkadaş bulmak çok güçtür.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
off beğendiğim gibi şeyler yok hiççç
21/3/13 18:30