Çığır nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Çığın kar üzerinde açtığı iz.
  2. Hayvanların gide gele kar üzerinde, tarla içinde ya da dağ yamacında açtıkları ince yol, patika.
  3. (mecazi) Başkalarının da izleyebileceği yeni bir biçim, yol, yöntem ya da görüş: Kim İslam'da iyi bir çığır açarsa ona hem kendi ecri ve hem de kendisinden sonra o çığır uyarınca amel edenlerin ecri kadar mükâfat vardır. (İmam-ı Nevevi)
  4. Büyük hattatların sanat yolu: Mustafa Rakım çığırı.


İlgili deyimler ve anlamları


  • Çığır açmak: (deyiminin anlamı) Herhangi bir alanda yeni bir yol, yöntem başlatmak, öncülük etmek, kendisinden sonra peşinden gelinecek yol açmak, başkalarının da izleyeceği yeni bir anlayışı başlatmak: Yeni icatlar ve teknikler, hızlı sermaye birikimi ve genişleyen pazarlar iktisadi verimliliği kat kat artırmış, "Sanayi Devrimi" diye bilinen yeni bir çığır açmıştı.
  • Çığırından çıkmak: Doğru ve uygun yoldan sapmak: İlişkileri çığırından çıkmıştı, kıskançlık yüzünden çıkan kavgalarla öylesine incinmişti ki, birlikte yaşamaları olanaksızdı artık. (İlgili cümle kaynağı: A. Sarısayın)
( 0 soru/yorum )