çamur :

Çamur ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Çamurdaki ayak izi
Çamur
İçinde "çamur" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

  • Çamur atmak (sıçratmak): Birini kötü bir işe karışmış gibi gösterip onu lekelemeye çalışmak.
  • Çamura batmak: (deyiminin anlamı) Kötü duruma düşmek.
  • Çamura bulaşmak: Uygunsuz bir işe karışmak.
  • Çamuka yatmak (argo): Borcunu ödememek, sözünü tutmamak.
  • Çamurdan çekip çıkarmak: Birini kötü, onurunu tehlikeye düşürecek bir durumdan kurtarmak.
  • Çamuru karnında, çiçeği burnunda: Genç, taze, henüz olmuş ya da henüz çıkmış.