Plankton nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Planktonları ve hareketlerini gösteren animasyonlu resim
Plankton
Yunanca gezici, sürüklenen anlamlarına gelen plankton, sularda yaşayan ve su akıntısıyla sürüklenerek yer değiştirebilen mikroskobik organizmalara verilen genel addır. Genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük ve tek hücreli oldukları varsayılsa da, denizanaları ve kopmuş yosunlarda okyanus bilimciler tarafından plankton olarak kabul edilir.

Bitkisel planktonlara fitoplankton, hayvansal olanlarına ise zooplankton adı verilir. Bitkisel planktonlar beslenmek için suda dikey olarak hareket edebilirler. Bunu organizmalarındaki tuz ve yağ miktarını kontrol ederek suyun kendilerini yukarı çıkarmasını veya aşağı indirmesini sağlarlar. Deniz anası gibi hayvansal planktonlar ise bacakları, sert kılları ve yüzgeçleriyle hareket ederek yüzerler.

Denizlerde yaşayan planktonlar karada yaşayan bitkilerden daha fazla oksijen üretirler.
( 0 soru/yorum )