Polemik nedir? Polemiğe girmek ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
O ve E harfleri sinirli emojilerden oluşan polemik sözcüğü

  1. Söz dalaşı, sözlü kavga: Maksat polemik yapmaksa en sağlam doğrulara bile saldırırsınız.
  2. (edebiyat) Yazılı olarak yapılan ateşli hatta saldırgan tartışma, kalem kavgası: Polemik zekaların savaşıymış. Zekalar birbiriyle savaşmaz. Kinlerin, peşin hükümlerin, gizli çıkarların savaşıdır, polemik. (İlgili cümle kaynağı: İ. Sarı)


  • Polemiğe girmek: Siyasi, bilimsel, edebi konularda veya herhangi başka bir konuda sert tartışmalar yapmak.


Polemik kavramı, Yunanca savaş veya kavga anlamına gelen "polemikos" kelimesinden türemiştir. Platon polemiği etik tartışmalara götüren güçlü bir araç olarak tanımlamıştır. Polemiğin hiciv, yergi, propaganda, taşlama, manifesto ve savaş ilanı gibi çeşitleri vardır. Türkiye'de en çok yergi ve kavga tercih edilmektedir. İnsanlarımız polemik yüzünden sorunlarını çözemezken; çeşitli sorunları aydınlatmak amacıyla ekranlara konuk olan ehil kişiler veya ehil olduklarını ileri sürenler arasında da maalesef sert tartışmalar yaşanmaktadır. (H. Durucan)
( 0 soru/yorum )