Posa nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Havuç posası
Havucun suyu sıkıldıktan sonra geriye kalan kuru posası
  1. Meyve sebze gibi doğal yiyecek maddelerinin suyu ya da yağı sıkıldıktan sonra geriye kalan lifli artığı. Meyve suyu elde edilirken ayrılan kabuk ve posa, bağırsak sağlığı için çok önemli olması yanında meyve şekerinin daha kontrollü emilmesini de sağlar. (A. Özdemir)
  2. Tortu, çökelti.


  • Posasını çıkarmak: (mecazi)
    1. (Bir şeyi, kimseyi) Sonuna değin sömürmek: "O kadıncağızın posasını çıkardı mendebur herif!" (İlgili cümle kaynağı: Y. Mert)
    2. (Birini) Aşırı yormak, hırpalamak: İkinci refakatçiyi eskitmiş, posasını çıkarmış neyse ki dövmeden yollamıştım. (M. Birgen)
    3. (Bir kimseyi) Aşırı dövmek, pestilini çıkarmak.
( 0 soru/yorum )