Politika nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çeşitli politika terimleri arasında büyük fontlarla yazılmış politika sözcüğü
Politika
  1. Politika bir devletin belirli hedeflere ulaşabilmesi için izlediği yol, yöntem, genel plan ya da alınan kamusal kararlar ve bu kararlar doğrultusunda sürdürdüğü uygulamalardır.
  2. Davranış biçimi, düşünce yapısı.
  3. (mecazi) Bir amaca varmak için karşısındakilerin duygularını okşamak, zayıf noktalarından ya da aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanmak gibi yollarla iş yürütme. Örnek cümle: Politikalar aşikar bir şekilde çatışma olduğunda ortaya çıkar ve genellikle bu çatışmanın ya nedeni ya da en azından körükleyeni olarak görülürler.
  4. Politika, yönetsel gücün ve otoritenin var olduğu her zeminde, bu gücü ve otoriteyi etkilemek, yönlendirmek, değiştirmek hatta ele geçirmek için, insan gruplarının arasındaki ilişkileri tanımlayan bir süreçtir.
( 0 soru/yorum )