Politika nedir ne demektir? Kısaca anlamı


Politika
  1. Politika bir devletin belirli hedeflere ulaşabilmesi için izlediği yol, yöntem, genel plan yada alınan kamusal kararlar ve bu kararlar doğrultusunda sürdürdüğü uygulamalardır.
  2. Davranış biçimi, düşünce yapısı.
  3. (mecazi) Bir amaca varmak için karşısındakilerin duygularını okşamak, zayıf noktalarından yada aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanmak gibi yollarla iş yürütme. Politikalar aşikar bir şekilde çatışma olduğunda ortaya çıkar ve genellikle bu çatışmanın ya nedeni yada en azından körükleyeni olarak görülürler.
  4. Politika, yönetsel gücün ve otoritenin var olduğu her zeminde, bu gücü ve otoriteyi etkilemek, yönlendirmek, değiştirmek hatta ele geçirmek için, insan gruplarının arasındaki ilişkileri tanımlayan bir süreçtir.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.