Prizma nedir ne demektir? Üçgen prizma

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çeşitli şekillerde üçgen dörtgen ve beşgen prizmalar
Prizma
Üçgen dörtgen ve beşgen prizmalar
  1. (matematik) Alt ve üst tabanları birbirine paralel ve eşit iki aynı çokgenden, yan yüzeyleri de eşit ve paralel doğrulardan oluşan çok düzlemli cisim. Prizmalar taban şekillerine göre isimlendirilirler; üçgen prizma, dörtgen prizma, beşgen prizma gibi...
  2. (fizik) Işınları saptıran ve ayrıştıran, cam gibi saydam bir maddeden yapılmış üçgen cisim.
  3. Optikte bir prizma, ışığı kıran düz, cilalanmış yüzeylere sahip şeffaf bir optik eleman.

Gün ışığını, spektral renklere (gök kuşağının renklerine) ayırabilmek için bir dağılım prizması kullanılabilir. Ayrıca, prizmalar ışığı yansıtmak ya da ışığı farklı polarizasyonları olan bileşenlere bölmek için kullanılabilir.

Işığın prizmada renklere ayrılması animasyonu
Gün ışığının üçgen prizmada renklerine ayrılması
Işık, bir ortamdan diğerine geçerken hızını değiştirir (örneğin havadan prizmanın camına). Bu hız değişimi, ışığın kırılmasına ve yeni ortama farklı bir açı ile girmesine neden olur. Birçok malzemenin (cam gibi) kırılma indeksi kullanılan ışığın dalga boyu veya rengine göre değişir. Bu da gün ışığı içinde bulunan farklı renk ışıklarının farklı şekilde kırılmasına ve prizmadan farklı açılarda yansımasına neden olur. Birbiri içinde bulunan renkler ayrılarak gök kuşağına benzer bir efekt oluşturur.
( 0 soru/yorum )