rezonans:

Rezonans nedir ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Salınım rezonansını gösteren animasyon
Rezonans 1
(Kırmızı küçük karenin itme-çekme
etkisiyle büyük turuncu karede
rezonans oluşturması)
  1. Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı. Titreşen ya da salınan bir sistemin, art arda gelen itici bir kuvvete maksimum genlikle karşılık vermesi durumu. Bu durum, sistemin normal frekansıyla itici kuvvetin frekansının çakışması halinde ortaya çıkar. (Bkz. Animasyon 1)
  2. İlk titreşimin kendisiyle uyumlu ikinci bir titreşimi başlatması olayı, sempatik titreşim. Aynı ses şiddetinde harekete geçen iki titreşim kaynağından birinin titreşmeye başlaması halinde, ötekinin de ona uyarak titreşimi sürdürmesi. (Bkz. Animasyon 2)
Birine vurulduğunda rezonansa giren diyapazonları gösteren animasyon
Rezonans 2
(Rezonansa giren diyapazonlar)