Rezonans nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Salınım rezonansını gösteren animasyon
Rezonans 1
(Kırmızı küçük karenin itme-çekme etkisiyle büyük turuncu karede rezonans oluşturması)
  1. Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı. Titreşen ya da salınan bir sistemin, art arda gelen itici bir kuvvete maksimum genlikle karşılık vermesi durumu. Bu durum, sistemin normal frekansıyla itici kuvvetin frekansının çakışması halinde ortaya çıkar. (Bkz. Animasyon 1)
  2. Birine vurulduğunda rezonansa giren diyapazonları gösteren animasyon
    Rezonans 2
    (Rezonansa giren diyapazonlar)
    İlk titreşimin kendisiyle uyumlu ikinci bir titreşimi başlatması olayı, sempatik titreşim. Aynı ses şiddetinde harekete geçen iki titreşim kaynağından birinin titreşmeye başlaması halinde, ötekinin de ona uyarak titreşimi sürdürmesi. (Bkz. Animasyon 2)
( 0 soru/yorum )