Propaganda nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Propagandayı anlatan hipnotik sinyaller
Propaganda
Propaganda, herhangi bir düşünceyi, bir öğretiyi, bir inancı yaymak ve ondan yana olanları çoğaltmak için fizik güce başvurmadan söz, yazı ya da başka araçlarla yapılan etkidir. Bir çeşit ikna edici iletişim de denebilir.

Propaganda kelimesinin kökeni, bahçıvanın elindeki bitki filizlerini yeni ve daha çok bitki üretmek için toprağa dikmesi anlamına gelen "propagere" kelimesine dayanır. İnsanların tutum ve davranışlarını, özellikle siyasal alanda etkileme amacı, kendisini propaganda da sistemleştirmiştir. Demokrasinin gelişmesi ile birlikte, zor kullanma ve şiddet yerini git gide "benimsetmeye" bırakmıştır.

Ancak zaman içinde propagandanın aldatıcı ve akıl dışı bir ikna biçimi olduğuna dair yaygın bir inanç gelişmiştir. Sinsi ve doğruluktan uzak yollara başvurarak yapılan propaganda, propagandanın yalan, aldatmaca, manipülasyon (yönlendirme), beyin yıkama gibi olumsuz sözcüklerle birlikte anılmasına neden olmuştur.
( 0 soru/yorum )