Profil nedir ne demektir? Kısaca anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çeşitli büyüklüklerde kare şeklinde metal demir profiller
Çeşitli boyutlarda metal profiller
  1. Yandan görünüş: Bir yaşa kadar, çocuk bir atı "profilden" gördüyse onu iki ayaklı bir hayvan olarak tasarlaması kaçınılmazdır.
  2. İnsanın yüzünün yandan görünüşü: Biriyle konuşuyordu ve profilden görebiliyordum onu...
  3. Bir kişi veya eşya için ayırt edici özelliklerin bütünü: Renk profili, yaş profili vb.
  4. Tutum veya eğilim: O anda içerideki insan profilini inceleyerek bulunduğumuz yer hakkında tahminlerde bulunuyordum. (örnek cümle)
  5. (matematik) Bir cismin düşey kesiti, yanay.
  6. (teknik) Mimarlıkta, herhangi bir yapıda kullanılmak üzere özel biçimler verilmiş, içi boş metal çubuk.
  7. (bilişim) Bir program veya web sitesinde, hesapların, klasörlerin, kullanıcı bilgilerinin, kullanım sırasında belirlenen ayarların vb. bilgilerin tek bir saklama alanında toplandığı bölüm: İnternette profil, kullanıcının kendisine ait tüm veri ve bilgilerin yer aldığı paneldir.
  8. (coğrafya) Yeryüzü şekillerinin yandan görünüşü.
( 0 soru/yorum )