Protokol nedir ne demektir? Kısaca anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Boş protokol çadırı ve siyah protokol koltukları
Protokol
  1. Bir toplantı, oturum vb. sonunda uyulmasında mutabık kalınıp imzalanan belge.
  2. Diplomatlar arasında yapılan anlaşma tutanağı: Rusya Gümrük idaresi ile yapılan müzakereler sonucunda 18 Eylül 2008 tarihinde Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol imzalandı.
  3. Diplomatlıkta, devletler arasındaki ilişkilerde geçen her türlü yazışmalarda, resmi törenlerde, devlet başkanları ile onların temsilcileri arasındaki görüşmelerde uygulanan kurallar.
  4. Resmi ilişkilerde ve işlemlerde ciddiyet: Yönetimde protokol, bir anlamda "Resmi Görgü Kuralları" demektir. Nitekim ast ile üst özel hayatlarında ne kadar samimi bir arkadaş olsa da, yönetimdeki resmi ilişkilerde daima protokol kurallarına uymak zorundadırlar, örneğin, özel hayatlarında üstüne "abi" diyen bir ast, makamında veya bir toplantıda ona "Sayın Başkanım" demek zorundadır. (Haluk Öztekin)
  5. (teknik) Belli bir işi düzenleyen kurallar: Örneğin, devlet protokolü devlet büyüklerinin nerede duracağını, nasıl oturup kalkacağını düzenlerken, ağ protokolleri de internette ve yerel ağlarda bilgisayarlar arası bağlantıyı ve iletişimi düzenliyor.
  6. Resmi törenlere katılma hakkı olan kimse (genellikle devlet başkanları, üst düzey bürokrat ve devlet görevlileri) ve bu kimselerin oturduğu en önden ayrılan yer: Üst düzey bürokrat ve komutanların oturacağı protokol sıralarına deri koltuklar yerleştirilmiş, koltukların önüne dizilen sehpalara çiçekler konulmuştu. (İlgili cümle kaynağı: Y. Sarpdere)
( 0 soru/yorum )