Reçine nedir ne işe yarar?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kırılmış bir çam dalından salgılanan reçine
Reçine
Reçine başta çamgiller olmak üzere çeşitli bitkilerde bulunan ya da yapay olarak üretilen, katı ya da yarı akışkan, kolay eriyen, suda çözünmeyip organik çözücüler ile çözünen yapışkanımsı organik madde başka bir deyişle çam sakızı. Birçok bitki, özellikle odunsu bitkiler yaralanmaya tepki olarak reçine üretir. Salgılanan reçine, bitkide yaralanmış bölgeyi böceklere ve patojenlere karşı koruyan bir bandaj görevi görür.

Doğal olarak bitkilerden salgılanan reçinenin içeriği ağırlıklı olarak terpen ve türevlerinden oluşur. Reçinedeki en yaygın terpenler, bisiklik terpenler, alfa-pinen, beta-pinen, delta-3 carene ve sabinen, monosiklik terpenler limonen ve terpinolendir ve daha az miktarda trisiklik seskiterpenler olan longifolen, karyofilik ve delta-cadinene'dir. Bazı reçineler yüksek oranda reçine asitleri de içerir.

Bitki reçineleri vernik, yapıştırıcı ve gıda camı ajanlarının üretimi için değerlidir. Ayrıca diğer organik bileşiklerin sentezi için hammadde olarak değerlidirler, tütsü ve parfüm bileşenleri sağlarlar. Suni reçineler ise en çok plastikte, yine vernik, yapıştırıcı da ve iyon değiştiricilerin üretiminde kullanılır. Ayrıca birçok malzeme sentetik reçinelerin katılara dönüştürülmesi yoluyla üretilir.
( 0 soru/yorum )