Hidroelektrik nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
Hidroelektrik santralde elektrik üretimini gösteren bir animasyon
Hidroelektrik santralde elektrik üretimi
Hidroelektrik, suyun akıntı gücünü elektrik enerjisine çeviren demektir. Hidroelektrik enerji, suyun akışıyla elde edilen potansiyel enerjiyi kullanarak elektrik enerjisi üretim sürecidir. Bu süreçte genellikle barajlar veya nehirler üzerinde kurulan tesisler aracılığıyla su akımının kinetik enerjisi, türbinler aracılığıyla mekanik enerjiye dönüştürülür. Dönen türbinler, bir jeneratör yardımıyla mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir.


  • Hidroelektrik santraller (barajlar): Akarsuların önüne set çekerek bunlardan elektrik enerjisi üretiminde ya da içme suyu sağlanmasında yararlanmak, kimi zamanda taşkınları önlemek ya da suyun arazi sulamasında kullanılması amacıyla yapılan tesisler.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
Çalışma prensibini açıklayan gif'i hangi programla yaptınız?
24/5/20 22:08