Hisse nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Pay. Ortakların pay sahipliğini gösteren belgelere hisse senedi denir.
  2. (mecazi) Bir öykü ya da olaydan alınan ders. Bu nedenle sen de bu kıssadan (hikayeden) hisse almayı unutma!
  3. (tarih) Dirlik düzeninde, tımar ve zeamet sahiplerinin, kılıç haklarından fazla alarak tasarruf ettikleri gelir.


  • Hisse çıkarmak:
    1. Kendisiyle ilgili bir yön bulmak.
    2. Alınmak. Siz niçin bundan kendisine hisse çıkarıyorsunuz. (örnek cümle)
  • Hisse kapmak: Bir olaydan yararlı bir öğüt, ders çıkarmak.
( 0 soru/yorum )