Hidrografi nedir? Hidrograf kimdir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Fiziksel coğrafyanın, bir bölgedeki yer altı ve yer üstü sularının dağılımını, kıyılarını, deniz diplerini ve denizlerdeki hareketlerini inceleyen bölümü.
  2. Bir bölgedeki kıyıların, adaların topoğrafyası.
  3. Bir bölgenin akarsularıyla göllerinin hepsi.Hidrograf: Hidrografi uzmanı, hidrografi alanında araştırmalar yapan kimse.

Türkiye Akarsular ve Göller Haritası
Türkiye'nin Akarsularını Göllerini ve Barajlarını gösteren Hidrografik Harita
( 0 soru/yorum )