Hidrokarbon kısaca nedir ne demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Plastik, motor yağı, motorin ve benzin hidrokarbonları ve yapıları
Hidrokarbonlar
Hidrokarbon (kimya) plastik, motor yağı, motorin ve benzin gibi bileşiminde yalnızca hidrojen ve karbon bulunan organik bileşiklerin genel adıdır. Hidrokarbonlar alifatik ve aromatik hidrokarbonlar olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar.


Alifatik Hidrokarbonlar


Alifatik hidrokarbonlar üç sınıfa ayrılırlar:

  • Alkanlar: Karbon atomları arasında tekli bağların bulunduğu doymuş hidrokarbonlardır (C–C). Genel formülü CnH2n+2'dir. (Metan, etan, propan vb.)
  • Alkenler: Karbon atomları arasında en az bir tane çift bağın (C=C) bulunduğu doymamış hidrokarbonlardır. Genel formülü CnH2n'dir. (Eten, propen, büten vb.)
  • Alkinler: Karbon atomları arasında en az bir tane üçlü bağın (C≡C) bulunduğu doymamış hidrokarbonlardır. Genel formülü CnH2n-2'dir. (Etin, propin, bütin vb.)


Aromatik Hidrokarbonlar


Genel formülleri CnH2n-6'dır. Yapılarında özel bir doymamışlık (C=C) bulunur. Halkalı bileşiklerdir. Arenler olarak da bilinirler. Arenlerin ilk üyesi benzendir diğerleri ise benzen türevleridir.
( 0 soru/yorum )