Hidrokarbon kısaca nedir ne demektir?


hidrokarbonlar, plastik, motor yağı, motorin, benzin
Hidrokarbonlar
Hidrokarbon (kimya) plastik, motor yağı, motorin ve benzin gibi bileşiminde yalnızca hidrojen ve karbon bulunan organik bileşiklerin genel adıdır. Hidrokarbonlar alifatik ve aromatik hidrokarbonlar olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar.


Alifatik Hidrokarbonlar

Alifatik hidrokarbonlar üç sınıfa ayrılırlar:

  • Alkanlar: Karbon atomları arasında tekli bağların bulunduğu doymuş hidrokarbonlardır ( C–C ). Genel formülü CnH2n+2'dir . (Metan, etan, propan vb.)
  • Alkenler: Karbon atomları arasında en az bir tane çift bağın ( C=C ) bulunduğu doymamış hidrokarbonlardır. Genel formülü CnH2n'dir. (Eten, propen, büten vb.)
  • Alkinler: Karbon atomları arasında en az bir tane üçlü bağın ( C≡C) bulunduğu doymamış hidrokarbonlardır. Genel formülü CnH2n-2'dir. (Etin, propin, bütin vb.)


Aromatik Hidrokarbonlar


Genel formülleri CnH2n-6'dır. Yapılarında özel bir doymamışlık ( C=C ) bulunur. Halkalı bileşiklerdir. Arenler olarak da bilinirler. Arenlerin ilk üyesi benzendir diğerleri ise benzen türevleridir.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.