Hissedar nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Hissedar, bir şeyde payı olan, hissesi olan, pay (hisse) sahibi. Ortak, paydaş olabilecek eş anlamları. Bir anonim şirketi kuranlar sonradan ayrılsalar bile, şirket yeni hissedarlar ile yaşamaya devam eder (T. Akıntürk). Hissedarlar koydukları sermaye, yani satın aldıkları hisse oranında şirketin kar ve zararına ortaktır (İlgili cümle kaynağı: F. Dığıroğlu).
( 0 soru/yorum )