Hiperbol nedir? Hiperbolik ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Hiperbol (matematik) bir koninin eksenine koşut olarak kesilmesiyle meydana çıkan kesitin biçimi. Bu biçim, durağan iki noktaya olan uzaklıkları değişmeyen ve aynı düzlem üzerindeki noktaların oluşturduğu eğridir. Durağan iki noktaya odak olan, bu odaklardan geçen dik doğruya simetri eksenleri, simetri eksenlerinin kesiştikleri noktaya da merkez denir.


  • Hiperbolik: Hiperbol şeklinde olan veya hiperbolle ilgili.
( 0 soru/yorum )