Hilafet nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Halife olma durumu, halifenin makamı, halifenin başında bulunduğu yönetim ve devlet tarzı.
  2. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’den sonra onun izinden yürüyecek onu temsil edecek olan vekili, din ve dünya işlerinde bütün Müslümanların önderi, aynı zamanda devletin başı olan zatın görevi ve makamı.
  3. Tarikatlarda şeyhten izin almak suretiyle şeyhin, pirin yerine geçme, görev ve sorumluluğunu sürdürme.
( 0 soru/yorum )